Gezinsbond Lot
grond
weg
vijver
riet
eenden
boom
boom
boom
boom
boom
museum
dino
nieuws
podium
burgemeester
diensten
bestuur
foto's
plan belgie
activiteiten
contact
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon

GOEDE DOELEN

Gezinsbond Lot geeft sinds vele jaren financiële steun aan projecten die werken rond het welzijn van kansarme kinderen.

Van 1991 tot 2017 hebben wij jaarlijks een bijdrage gestort aan Plan België. We kregen 2 "Plan"-kindjes uit Latijns-Amerika toegewezen en hebben al die jaren structurele projecten en programma’s gesteund in de leefomgeving van deze “Plan”-kinderen.

Begin 2018 hebben we de keuze gemaakt om 2 meer kleinschalige projecten te steunen.

 

Inti Sisa

Enerzijds gaat onze financiële steun naar INTI SISA, een non-profitorganisatie in het centrum van Ecuador. Hoog in de Andes, in de schaduw van de Chimborazo, tussen het kustgebied en het regenwoud, in de kleine stad Guamote, ligt INTI SISA, een vormings -centrum voor alle bevolkingsgroepen: indígenas (de oorspronkelijke bevolking van het land) en mestiezen (de traditionele bewoners van de steden).

INTI SISA is een kichwawoord: INTI is de zon en SISA is een bloem: zonnebloem. Het educatief centrum, waaraan ook een gastenhuis voor culturele uitwisseling verbonden is, wil met haar workshops in Guamote zelf en in verschillende indígenagemeenschappen (comunidades), kansen creëren door kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden tegen een lage prijs.

Analfabetisme en armoede zijn een groot probleem in de streek van Guamote. De workshops (computeratelier, naaiatelier, prekinder, huiswerkbegeleiding, Engels, autochtone muziek, vorming leerkrachten, vakantieactiviteiten) zijn gegroeid vanuit een samenleven met de plaatselijke bevolking, die hun opleiding té theoretisch vond en meer praktische cursussen wilde.

Het personeel bestaat uit mensen van ter plaatse, aangevuld door enkele Europese vrijwilligers; mensen met charisma die hun werk met hart en ziel doen. Sinds de oprichting in 1999 zijn ook een aantal Lottenaars van nabij of van ver betrokken bij het project. INTI SISA richt zich in de eerste plaats tot de meest kansarmen uit de stad en de dorpen errond, in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen, die meestal verstoken zijn van vorming na de lagere school.

Wilt u meer weten over INTI SISA? Surf naar www.intisisa.org of neem contact op met Inti Sisa Bélgica, Beerselsestraat 16, 1651 Lot (intisisa.belgica@gmail.com).

 

jac

Anderzijds willen we ook een project steunen in onze eigen streek: JAC HALLE.

Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren.

Het centrum wil jongeren die het moeilijk hebben de steun geven om zelf terug verder te kunnen. Het wil rust bieden aan diegenen die dat kwijt zijn en de mogelijkheden van jongeren versterken. JAC wil jongeren informeren over hun rechten en hen bijstaan in het benutten ervan. Elke vorm van uitsluiting tegengaan en vechten voor een menswaardig leven voor elke jongere zijn andere objectieven.

Je goed voelen, gezondheid, relatie en seks, vrienden en familie, administratie en geld, juridische vragen, wonen, school en vrije tijd, de wereld rondom jou; dit zijn enkele thema’s waarrond het JAC werkt.

Het JAC versterkt het welzijn van jongeren. Jouw welzijn, en dat van alle andere jongeren in onze samenleving.

De begeleiders van het JAC zorgen voor het onthaal en begeleiding van kwetsbare en zoekende kinderen en jongeren met problemen. Ze werken daarvoor ook samen met vertrouwde mensen uit de omgeving van deze jongeren.

Meer info vindt u op: www.jac.be/jac-halle.